تبدیل درجه فارنهایت به سلسیوس و برعکس

براي پيدا كردن معادل درجه سلسيوس از روي درجه فارنهايت يا برعكس از جدول زير استفاده كنيد. عدد را تایپ کرده و اینتر کنید.


Fahrenheit to Celsius Converter
Enter a number in either field, then click outside the text box
در خانه F يا C عدد مورد نظر را وارد كنيد سپس زمينه اين چارچوب را كليك كنيد.
F:  OK
C:  OK