نرم افزارهای مدیریت منابع برای رفرانس نویسی مقاله و پایان نامه

استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع مزایای زیادی دارد از جمله اینکه می توانید منابع مورد نظر را مستقیما از طریق خود برنامه دانلود و ذخیره کنید و برای نوشتن فهرست منابع پایان نامه یا مقاله نیز می توانید از آن استفاده کنید تا سریعتر فهرست منابع را درست کنید و البته چون ژورنال های مختلف سلیقه های متفاوتی را در نوشتن رفرانس ها اعمال میکنند با یک کلیک می توانید فهرست منابع و لینک های داخل متن را با سلیقه جدید هماهنگ کنید.