صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

Are you interested in using flash animations in PowerPoint presentations? Follow me through this link.

آیا مایل هستید انیمیشن های فلش را وارد فایل پاورپوینت کنید؟ فایل کمکی آن را از این لینک دانلود کنید.

خدايا چنان كن سرانجام كار                    تو خشنود باشي و ما رستگار

How to insert flash animation into your presentation?

Control Toolbar

Office 2010, Office 2007

Windows seven

ActiveX controls

دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار
(سليماني)

s_rasoul@yahoo.com